ติดต่อคณะ

คณะนิเทศศาสตร์ อาคารเกษมนครา ชั้น 11
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 77 หมู่ที่ 7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ : 02-904-2222 ต่อ 2232
Email : commarts@kbu.ac.th