สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลจัดงาน FILM KASEM OPEN HOUSE 2018 พร้อมเชิญผู้บริหารบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัดร่วมสร้างทัศคติที่ดีและส่งเสริมทักษะด้านสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์ให้แก่นักเรียนและนักศึกษา

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลจัดงาน FILM KASEM OPEN HOUSE 2018 พร้อมจัดเสวนา “ทางรอดของภาพยนตร์ไทยท่ามกลางวัฒนธรรมที่แปรเปลี่ยนในยุคสื่อดิจิทัล กรณีศึกษา ความสำเร็จของภาพยนตร์ฉลาดเกมส์โกง” โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นผู้เปิดงาน และคุณยงยุทธ ทองกองทุน Marketing Communications Director และ Senior Director, International Business Affairs บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด เป็นผู้ร่วมเสวนาหลัก


ทั้งนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 200 คนจาก 9 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสเข้าร่วมเสวนา ภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือทศภาคี “ศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานคร-อาเซียน” ได้แก่
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ ,โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง ,โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ ,โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ ,โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง ,โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร ,โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ ,โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสานและโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา
งานนี้ได้ทั้งสาระความรู้และความสนุกสนานกลับไปกันอย่างอัดแน่นด้วยคุณภาพและความประทับใจ