สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (MD) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดบริการวิชาการอบรมหลักสูตรสร้างคลิปวิดีโอด้วยมือถือให้ดังกระจายในโลกโซเชียล รุ่นที่ 3

สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (MD) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดบริการวิชาการอบรมหลักสูตรสร้างคลิปวิดีโอด้วยมือถือให้ดังกระจายในโลกโซเชียล รุ่นที่ 3

พร้อมนำชมกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะฯท่ีน่าสนใจ อาทิ การฝึกปฏิบัติอุปกรณ์ใน ห้องสตูดิโอ การถ่ายภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนมาเรียลัย โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาฯเป็นผู้อบรมให้ความรู้ ตลอดจนคณบดี ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ ร่วมต้อนรับ กิจกรรมดังกล่าวจบลงด้วยความประทับใจทั้งอาจารย์และนักเรียน

#นิเทศเกษมน่าเรียนจัง
#MDKBU #Commartskbu