สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล นำนักศึกษาเปิดโลกธุรกิจออนไลน์ บริษัท อุ๊คบี ยู จำกัด

สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (MD) นำโลกนักศึกษาเปิดโลกธุรกิจออนไลน์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท อุ๊คบี ยู จำกัด ผู้นำด้านแอพพลิเคชั่นขายหนังสือดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

งานนี้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาต่างได้อัพเดทความรู้ใหม่ตามติดเทรนด์โลกออนไลน์สอดคล้องกับเป้าหมายของสาขาวิชาฯ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ตลาดวิชาชีพ

#commartskbu #MDKBU