Daily Archives: กุมภาพันธ์ 9, 2018

กิจกรรม นำความรู้ สู่น้องรักษ์น้ำ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดโครงการบริการวิชาการ “PR สร้างสรรค์ สังคมยั่งยืน” ตอน “รักษ์น้ำ  เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” โดยจัดกิจกรรมนำความรู้ สู่น้องรักษ์น้ำ  เพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ภายในงานมีสาระความรู้ และความบันเทิงมากมาย อาทิ การเล่มเกมตักน้ำขึ้นจากฝั่ง พร้อมทั้งแจกของที่ระลึกและถ่ายหมู่ร่วมกัน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลจัดงาน FILM KASEM OPEN HOUSE 2018 พร้อมเชิญผู้บริหารบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัดร่วมสร้างทัศคติที่ดีและส่งเสริมทักษะด้านสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์ให้แก่นักเรียนและนักศึกษา

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลจัดงาน FILM KASEM OPEN HOUSE 2018 พร้อมจัดเสวนา “ทางรอดของภาพยนตร์ไทยท่ามกลางวัฒนธรรมที่แปรเปลี่ยนในยุคสื่อดิจิทัล กรณีศึกษา ความสำเร็จของภาพยนตร์ฉลาดเกมส์โกง” โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นผู้เปิดงาน และคุณยงยุทธ ทองกองทุน Marketing Communications Director และ Senior Director, International Business Affairs บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด เป็นผู้ร่วมเสวนาหลัก


ทั้งนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 200 คนจาก 9 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสเข้าร่วมเสวนา ภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือทศภาคี “ศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานคร-อาเซียน” ได้แก่
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ ,โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง ,โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ ,โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ ,โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง ,โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร ,โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ ,โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสานและโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา
งานนี้ได้ทั้งสาระความรู้และความสนุกสนานกลับไปกันอย่างอัดแน่นด้วยคุณภาพและความประทับใจ

นิเทศฯ มกบ. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนม.ปลายกว่า 9 โรงเรียนในเขต กทม. เยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะฯอย่างสนุกสนานและอบอุ่น

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนม.ปลายกว่า 200 คน พร้อมทั้งคณาจารย์ผู้ดูแลจาก 9 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยของคณะฯ

 

ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ – สำนักงานเขตประเวศ ,โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง ,โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ ,โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ ,โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง ,โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร ,โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ,โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา


ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากนักเรียน ตลอดจนรุ่นพี่และคณาจารย์ในคณะฯทุกคนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น