Monthly Archives: มกราคม 2018

สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล นำนักศึกษาเปิดโลกธุรกิจออนไลน์ บริษัท อุ๊คบี ยู จำกัด

สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (MD) นำโลกนักศึกษาเปิดโลกธุรกิจออนไลน์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท อุ๊คบี ยู จำกัด ผู้นำด้านแอพพลิเคชั่นขายหนังสือดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

งานนี้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาต่างได้อัพเดทความรู้ใหม่ตามติดเทรนด์โลกออนไลน์สอดคล้องกับเป้าหมายของสาขาวิชาฯ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ตลาดวิชาชีพ

#commartskbu #MDKBU

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัยขอเชิญผู้สนใจเข้าชมการแสดงละครเวทีเรื่อง สุขสันต์ วันวิวาห์

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัยขอเชิญผู้สนใจเข้าชมการแสดงละครเวทีเรื่อง สุขสันต์ วันวิวาห์ ละครเล็กนี้เป็นผลงานของนักศึกษาในรายวิชา PF.222 performing art production ที่มีทั้งนักศึกษารายวิชาเอกและนักศึกษารายวิชาโททำร่วมกัน การแสดงจะมีในวันที่ 30-31 ม.ค. 61 นี้ ณ ชั้น 12 อาคารเกษมนครา

โดยทุกท่านสามารถรับบัตรหน้างานเข้าชมฟรี

นักศึกษาสาขาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน รายการ “The Price is Right Thailand ราคาพารวย”

นักศึกษาสาขาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน รายการ “The Price is Right Thailand ราคาพารวย” เพื่อศึกษาการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังการผลิตรายการในสตูดิโอแบบมืออาชีพ วันจันทร์ที่ 29 มค 61 ตั้งแต่ 8.30 น – 20.00 น.  ทั้งนี้พี่ๆ โปรดิวเซอร์ และทีมงานมาให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการ และยังได้ร่วมเล่นเกม หอบของรางวัลกลับบ้านอีกเพียบ

 
..The Price is Right Thailand gxHoikpdkiเกมโชว์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และออกอากาศมาต่อเนื่องยาวนานกว่า 43 ปี และยังคงเป็นเกมโชว์อันดับ 1 ขวัญใจอเมริกันชนจนถึงปัจจุบัน
…ออกอากาศ ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 กับ 2 พิธีกร “น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา” และ “นุนี กุมพลภักดี” ไอดอลสาวสวยขวัญใจชาวเน็ต จาก สปป.ลาว

สาขาวิชาการโฆษณา จัดโครงการอบรม “บัณฑิตที่พึงประสงค์ กับความสำเร็จในวิชาชีพ”

สาขาวิชาการโฆษณา จัดโครงการอบรม “บัณฑิตที่พึงประสงค์ กับความสำเร็จในวิชาชีพ” เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังสำเร็จการศึกษา โดยมีอาจารย์และศิษย์เก่าสาขาวิชาการโฆษณามาให้ความรู้ และแนะนำแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ กิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการโฆษณา ชั้น 11 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 ม.ค. 2561

 

ขอแสดงความยินดีกับคุณพลากร สมสุวรรณ ที่เข้ารับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

 

ขอแสดงความยินดีกับคุณพลากร สมสุวรรณ ที่เข้ารับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ในฐานะผู้ที่อุทิศตน มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ สร้างประโยชน์แก่บ้านเมือง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ ดิจิทัล เรียนรู้จากทำงานจากประสบการณ์จริง กับ TRUE 4U

เมื่อวันที่ 1-23 มกราคม 2561 ที่ผ่านนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้เข้าร่วมในโครงการเส้นทางสู่มืออาชีพ ตอน เรียนรู้การผลิตรายการในสตูดิโอ ปี 3 ณ บริษัท ทรู โฟร์ยู สเตชั่น จำกัด ผู้ผลิตรายการ TRUE SELECT ช่อง TRUR 4U โดยพี่ๆ ทีมงานได้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติงานจริงให้การทำงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ซึ่งถ่ายทำในห้องผลิตรายการ (Studio) ตามตำแหน่งหน้าที่อย่างเจาะลึกทุกส่วน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการทำงานจริง และนำความรู้ที่ได้มาผลิตรายการในสตูดิโอของตนเอง

โครงการนี้นับเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ ผสมผสานกับการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้เห็นการทำงานของมืออาชีพในสถานประกอบการภายนอก รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และฝึกทักษะประสบการณ์ในการทำงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จากมืออาชีพให้กับผู้เรียนรู้อย่างแท้จริงอีกด้วย

กิจกรรมการประชุมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) คณะนิเทศศาสตร์ ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ “การใช้ระบบ E-Learning เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์” ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 11 ร่มเกล้า ระหว่างเดือน กันยายน 2560-มกราคม 2561

ปีการศึกษา 2560 คณะนิเทศศาสตร์ ได้จัดประชุมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนเป็นจำนวน 3 ครั้ง เรื่อง “การใช้ระบบ E-Learning เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์” โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยบกับการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ในรูปแบบของ E-Learning ที่ใช้ในรายวิชาต่างๆ ในคณะนิเทศศาสตร์  เช่น การใช้ Google Forms กรณีทำแบบทดสอบออนไลน์ก่อน / หลังเรียนเพื่อวัดผลและความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน การใช้ Google Class room สั่งงานนักศึกษา และอาจารย์สามารถตรวจงานและส่งกลับให้นักศึกษาแก้ไข โดยอาจารย์ต้องเป็นผู้อนุญาตจากระบบให้นักศึกษาสามารถรับงานกลับไปแก้ไข Facebook หรือ Line  เป็นต้น โดยมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสนับสนุนการสอนนั้นมีมากมาย และอาจารย์ผู้สอนเลือกให้เหมาะสมกับรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรร่วมแบ่งปันความรู้ ซึ่งเป็นอาจารย์ในคณะที่ได้ไปอบรมหัวข้อนี้ และใช้ E-Learning เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบในปีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบันอย่างได้ผล อาทิ ดร.รจนา พึ่งสุข อ.เมธาพร ดอนจันทร์ ดร.กอปรพงษ์ กุณฑียะ

 

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต เรื่อง “การใช้ระบบ E-Learning เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์” เป็นความรู้ที่นำไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ได้ดังนี้

 1. รูปแบบของ E-Learning ที่ใช้ในรายวิชาต่างๆ ในคณะนิเทศศาสตร์สามารถนำมาใช้ได้หลายรูปแบบ อาทิ Padlet (https://padlet.com), Kahoot (https://kahoot.com), Powtoon (https://powtoon.com), Google Forms, Class Dojo, Vimeo และ Youtube, Facebook , Line
 2. Google Forms ใช้กรณีทำแบบทดสอบออนไลน์ก่อน / หลัง เรียนเพื่อวัดผลและความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน
 3. Google Class room ใช้สั่งงานนักศึกษา และอาจารย์สามารถตรวจงานและส่งกลับให้นักศึกษาแก้ไข โดยอาจารย์ต้องเป็นผู้อนุญาตจากระบบให้นักศึกษาสามารถรับงานกลับไปแก้ไข การใช้ระบบนี้เป็นการวัดความรับผิดชอบของนักศึกษาและเป็นการพัฒนานักศึกษาใช้เทคโนโลยีในการทำงานให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกระเบียบวินัยทางอ้อมให้กับกันนักศึกษาได้อีกด้วย และระบบนี้เป็นตัวช่วยในการนำเอกสารประกอบการสอนไปแปะไว้ เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาโหลดและนำไปอ่านทบทวนได้ตลอดเวลา
 4. Facebook หรือ Line ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา
 5. Kahoot ใช้ในการออกแบบแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน ใช้การตอบคำถามเพื่อวัดความพร้อมและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรายวิชา
 6. Padlet ใช้เป็นช่องทางให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน หรือใช้เพื่อทบทวนเนื้อหาหลังเข้าเรียน และเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
 7. Padlet ใช้เพื่อนำข้อมูลเนื้อหา ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับรายวิชาให้นักศึกษาได้เข้าไปศึกษาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกห้องเรียน
 8. Social Network ประเภทอื่นๆ ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา
 9. Class Dojo ใช้เพื่อบันทึกผลการเข้าเรียนและพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
 10. Powtoon (https://powtoon.com) ใช้เพื่อออกแบบ Clip VDO สั้นๆ นำเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาในรายวิชาให้มีความน่าสนใจ และสามารถดึงความสนใจให้ผู้เรียนได้มากกว่าการนำเสนอในรูปแบบของ PowerPoint เมื่อออกแบบในเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ผู้ใช้งานสามารถอัพโหลดไฟล์เพื่อเผยแพร่โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Youtube ทั้งนี้ผู้ใช้งานสารมารถนำลิงค์ของไฟล์ที่อัพโหลดใน Youtube ไปเผยแพร่เชื่อมโยงกับ เว็บไซต์ Padlet Facebook Twitter ฯลฯ
 11. Vimeo และ Youtube เนื่องจากสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัยมีการเรียนการสอนที่เน้นการให้นักศึกษาดูผลงานประเภทต่างๆตามสื่อออนไลน์ ทั้งสองเว็บนี้จึงเป็นตัวช่วยอย่างมากทั้งในการหาข้อมูลและการอัพโหลดข้อมูลเพื่อส่งงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
 12. ข้อดีของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสนับสนุนการสอนนั้นมีมากมายแต่อาจารย์ผู้สอนก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับรายวิชา เพราะบางรายวิชาก็ไม่สามารใช่กับสื่ออนไลน์บางรูปแบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เปิดประสบการณ์ PR เหนือท้องฟ้า “สัมผัสโลก PR นอกห้องเรียน” ณ พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รายวิชา PR.319 Marketing PR (การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด) เปิดประสบการณ์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์การตลาดของธุรกิจบริการระดับชาติ  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์    สิริวิมล ปัณณราช อาจารย์ผู้สอน ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในโครงการ “สัมผัสโลก PR นอกห้องเรียน” ตอน “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้ศึกษาดูงานภายนอก เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน ด้านทักษะทางวิชาชีพประชาสัมพันธ์  โดยการใช้นวัตกรรมสื่อใหม่ในการประชาสัมพันธ์การตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีชื่อเสียง เกิดความเชื่อมั่น ผ่านการพัฒนาที่ยาวนาน  รวมทั้งการแก้ปัญหาเหตุการณ์ภาวะวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้น จนประสบความสำเร็จสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

          พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงพระราชทานนามให้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งชื่อเดิมคือ “สนามบินหนองงูเห่า” ทำให้สามารถปรับภาพลักษณ์ของสนามบินแห่งใหม่ จนได้รับการยอมรับในระดับสากล มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยนักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากรประจำพิพิธภัณฑ์ฯ ในการนำเข้าเยี่ยมชมและบรรยายห้องจัดแสดงต่างๆ นำเสนอผ่านสื่อผสมที่ทันสมัย จำนวน 9 ห้อง  ได้แก่ (1) ใต้ฟ้าบารมี (2) แผ่นดินนี้…แผ่นดินทอง (3) วันเวลาของความสำเร็จ (4) เส้นทางสู่ความภาคภูมิใจ (5) 9 สิ่งมหัศจรรย์สุวรรณภูมิ (6) อัตลักษณ์ไทยสู่สากล (7) ศักยภาพระดับโลก (8) ท่าอากาศยานแห่งรอยยิ้ม และ (9) แสงทองส่องทางสู่ปลายฟ้า “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”

ทั้งนี้นักศึกษาในรายวิชาฯ มีความสนใจเป็นอย่างมาก ได้ศึกษาตัวอย่างจริงในการทำงานขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมีกลยุทธ์รูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากเดิม นอกเหนือจากการเรียนการสอน แนวคิด ทฤษฎีในชั้นเรียน สามารถนำความรู้ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในรายวิชาอื่นและการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในอนาคตได้อย่างเหมาะสมต่อไป

กิจกรรมดีๆ จากสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เชิญชวนเพื่อนๆน้องๆเล่นกิจกรรมกับ “มุมคุณธรรม” เพียงแค่ถ่ายรูปใช้บริการมุมคุณธรรมวิทยาเขตใดก็ได้แล้วโพส
หน้าเพจหรือเฟสบุ๊คตัวเองอย่าลืม #มุมคุณธรรมปี8 ของแจกเพียบ

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/mumkunnatum8/?hc_location=ufi