Monthly Archives: มกราคม 2018

สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล นำนักศึกษาเปิดโลกธุรกิจออนไลน์ บริษัท อุ๊คบี ยู จำกัด

สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (MD) นำโลกนักศึกษาเปิดโลกธุรกิจออนไลน์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท อุ๊คบี ยู จำกัด ผู้นำด้านแอพพลิเคชั่นขายหนังสือดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

งานนี้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาต่างได้อัพเดทความรู้ใหม่ตามติดเทรนด์โลกออนไลน์สอดคล้องกับเป้าหมายของสาขาวิชาฯ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ตลาดวิชาชีพ

#commartskbu #MDKBU

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัยขอเชิญผู้สนใจเข้าชมการแสดงละครเวทีเรื่อง สุขสันต์ วันวิวาห์

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัยขอเชิญผู้สนใจเข้าชมการแสดงละครเวทีเรื่อง สุขสันต์ วันวิวาห์ ละครเล็กนี้เป็นผลงานของนักศึกษาในรายวิชา PF.222 performing art production ที่มีทั้งนักศึกษารายวิชาเอกและนักศึกษารายวิชาโททำร่วมกัน การแสดงจะมีในวันที่ 30-31 ม.ค. 61 นี้ ณ ชั้น 12 อาคารเกษมนครา

โดยทุกท่านสามารถรับบัตรหน้างานเข้าชมฟรี

นักศึกษาสาขาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน รายการ “The Price is Right Thailand ราคาพารวย”

นักศึกษาสาขาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน รายการ “The Price is Right Thailand ราคาพารวย” เพื่อศึกษาการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังการผลิตรายการในสตูดิโอแบบมืออาชีพ วันจันทร์ที่ 29 มค 61 ตั้งแต่ 8.30 น – 20.00 น.  ทั้งนี้พี่ๆ โปรดิวเซอร์ และทีมงานมาให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการ และยังได้ร่วมเล่นเกม หอบของรางวัลกลับบ้านอีกเพียบ

 
..The Price is Right Thailand gxHoikpdkiเกมโชว์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และออกอากาศมาต่อเนื่องยาวนานกว่า 43 ปี และยังคงเป็นเกมโชว์อันดับ 1 ขวัญใจอเมริกันชนจนถึงปัจจุบัน
…ออกอากาศ ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 กับ 2 พิธีกร “น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา” และ “นุนี กุมพลภักดี” ไอดอลสาวสวยขวัญใจชาวเน็ต จาก สปป.ลาว

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 ม.ค. 2561

 

ขอแสดงความยินดีกับคุณพลากร สมสุวรรณ ที่เข้ารับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

 

ขอแสดงความยินดีกับคุณพลากร สมสุวรรณ ที่เข้ารับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ในฐานะผู้ที่อุทิศตน มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ สร้างประโยชน์แก่บ้านเมือง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561

 

 

เปิดประสบการณ์ PR เหนือท้องฟ้า “สัมผัสโลก PR นอกห้องเรียน” ณ พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รายวิชา PR.319 Marketing PR (การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด) เปิดประสบการณ์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์การตลาดของธุรกิจบริการระดับชาติ  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์    สิริวิมล ปัณณราช อาจารย์ผู้สอน ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ในโครงการ “สัมผัสโลก PR นอกห้องเรียน” ตอน “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้ศึกษาดูงานภายนอก เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน ด้านทักษะทางวิชาชีพประชาสัมพันธ์  โดยการใช้นวัตกรรมสื่อใหม่ในการประชาสัมพันธ์การตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีชื่อเสียง เกิดความเชื่อมั่น ผ่านการพัฒนาที่ยาวนาน  รวมทั้งการแก้ปัญหาเหตุการณ์ภาวะวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้น จนประสบความสำเร็จสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

          พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงพระราชทานนามให้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งชื่อเดิมคือ “สนามบินหนองงูเห่า” ทำให้สามารถปรับภาพลักษณ์ของสนามบินแห่งใหม่ จนได้รับการยอมรับในระดับสากล มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยนักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากรประจำพิพิธภัณฑ์ฯ ในการนำเข้าเยี่ยมชมและบรรยายห้องจัดแสดงต่างๆ นำเสนอผ่านสื่อผสมที่ทันสมัย จำนวน 9 ห้อง  ได้แก่ (1) ใต้ฟ้าบารมี (2) แผ่นดินนี้…แผ่นดินทอง (3) วันเวลาของความสำเร็จ (4) เส้นทางสู่ความภาคภูมิใจ (5) 9 สิ่งมหัศจรรย์สุวรรณภูมิ (6) อัตลักษณ์ไทยสู่สากล (7) ศักยภาพระดับโลก (8) ท่าอากาศยานแห่งรอยยิ้ม และ (9) แสงทองส่องทางสู่ปลายฟ้า “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”

ทั้งนี้นักศึกษาในรายวิชาฯ มีความสนใจเป็นอย่างมาก ได้ศึกษาตัวอย่างจริงในการทำงานขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมีกลยุทธ์รูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากเดิม นอกเหนือจากการเรียนการสอน แนวคิด ทฤษฎีในชั้นเรียน สามารถนำความรู้ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในรายวิชาอื่นและการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในอนาคตได้อย่างเหมาะสมต่อไป

กิจกรรมดีๆ จากสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เชิญชวนเพื่อนๆน้องๆเล่นกิจกรรมกับ “มุมคุณธรรม” เพียงแค่ถ่ายรูปใช้บริการมุมคุณธรรมวิทยาเขตใดก็ได้แล้วโพส
หน้าเพจหรือเฟสบุ๊คตัวเองอย่าลืม #มุมคุณธรรมปี8 ของแจกเพียบ

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/mumkunnatum8/?hc_location=ufi

โครงการถนนปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอุบัติเหตุ ปีที่ 8 ร่วมกับโรงเรียนมีนประสาทวิทยา จัดกิจกรรม “SAVE LIFE รักใครให้ใส่หมวก”

เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “SAVE LIFE รักใครให้ใส่หมวก” ขึ้น ภายใต้โครงการ “ถนนปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอุบัติเหตุ ปีที่ 8” ณ โรงเรียนมีนประสาทวิทยา บรรยากาศภายในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และมอบความสนุกสนาน ความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างหลากหลาย ได้แก่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขตมีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง กิจกรรมการเล่นเกมตอบคำถามวัดความรู้เรื่องกฎจราจรชิงรางวัลและหมวกนิรภัย การบรรยายและสาธิตให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร นำโดย พันตำรวจโทวุฒิภัทร เปรมปรี รองผู้กำกับการงานจราจร สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ร่วมกับดาบตำรวจศักดิ์ศรี สาลีลา ผบ.หมู่จราจร สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี บรรยายในหัวข้อเรื่อง “SAVE LIFE รักใครให้ใส่หมวก” พร้อมการสาธิตให้ความรู้เรื่องเครื่องหมายจราจรโดยทีมวิทยากรจากสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี

 

“Base on true story” เกษมบัณฑิต เรียนอะไร?

“Base on true story” เกษมบัณฑิต เรียนอะไร?
แต่ไหน แต่ไร หลักการสอนของผมคือ การจำลองสถานการณ์จริง สู่ห้องเรียน ฉะนั้น นักศึกษาของผม จะได้พบกับ ประสบการณ์จริง เหตุการณ์จริง ความกดดันต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แต่ถ้าจบไป ได้ทำสายงานนี้

ผมมั่นใจว่า 4 ปี ที่อยู่กับเรา จะทำให้คุณ อยู่ในโลกเดียวกับผม คือโลกภาพยนตร์ได้แน่นอน เช่นเดียวกับที่รุ่นพี่ที่จบไปแล้ว
งานนี้ก็เช่นกัน ออมสินยุวพัฒน์ โครงการดีๆ จากธนาคารออมสิน สู่เกษมบัณฑิต สู่ 3 คณะ นิเทศ | บริหาร | ‘ถาปัด
ขอบคุณที่ทำให้นศ.ปี1 ภาพยนตร์ ได้เจอของจริง
เพราะงานนี้ “Base on true story”

Cr.อ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย
หัวหน้าสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

กลับมาอีกครั้ง!! กับงานอบรมถ่ายภาพ โดยสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต “ถ่ายให้ปัง ตังค์ก็ได้” รุ่นที่2

หลังจากครั้งแรกได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนมีกระแสเรียกร้องให้เปิดอีกครั้ง สาขาของเราเลยจัดให้!!

ใครสนใจเรียนพื้นฐานการถ่ายรูป และ อยากรู้ว่าการถ่ายรูปสามารถนำไปต่อยอดทางอาชีพได้อย่างไร

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ฟรีได้ที่  https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeMnDWP-RtnkA0Div…/viewform

แล้วพบกัน 27 มกราคม 2560 นี้ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า