Category Archives: สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลจัดงาน FILM KASEM OPEN HOUSE 2018 พร้อมเชิญผู้บริหารบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัดร่วมสร้างทัศคติที่ดีและส่งเสริมทักษะด้านสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์ให้แก่นักเรียนและนักศึกษา

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลจัดงาน FILM KASEM OPEN HOUSE 2018 พร้อมจัดเสวนา “ทางรอดของภาพยนตร์ไทยท่ามกลางวัฒนธรรมที่แปรเปลี่ยนในยุคสื่อดิจิทัล กรณีศึกษา ความสำเร็จของภาพยนตร์ฉลาดเกมส์โกง” โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นผู้เปิดงาน และคุณยงยุทธ ทองกองทุน Marketing Communications Director และ Senior Director, International Business Affairs บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด เป็นผู้ร่วมเสวนาหลัก


ทั้งนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 200 คนจาก 9 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสเข้าร่วมเสวนา ภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือทศภาคี “ศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานคร-อาเซียน” ได้แก่
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ ,โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง ,โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ ,โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ ,โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง ,โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร ,โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ ,โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสานและโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา
งานนี้ได้ทั้งสาระความรู้และความสนุกสนานกลับไปกันอย่างอัดแน่นด้วยคุณภาพและความประทับใจ

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดเสวนา “เนื้อกับหนัง”

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  จัดเสวนา “เนื้อกับหนัง” ว่าด้วยเบื้องหลังการถ่ายทำของ
ภาพยนตร์เรื่อง Samui Song (ไม่มีสมุยสำหรับเธอ)

ร่วมเสวนาโดย คุณสันติ แต้พานิช  ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีชื่อดัง

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12  อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า
ล้วงลึกจากเบื้องหลังสู่เบื้องหน้า  เกาะติดชีวิตคนทำหนัง
งานดี เข้าชมฟรี มาเจอกันนะคนดี..นะจ๊ะ  แล้วพบกันครับผม
#FilmKBU
#NithedKASEM
#Samuisong
#Documentaryfilm

 

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล จัดโครงการเด็กเอ๋ยเด็ก ครั้งที่ 3 “FM แบบ bing bing”

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล ได้จัดโครงการเด็กเอ๋ยเด็ก ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ FM แบบ bing bing เมื่อวันที่ 17 ถึง 19 กรกฎาคม 2560 ณ กระจานพาราไดซ์รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาที่ได้ไปฝึกงานมาบอกเล่าประสบการณ์ ให้กับรุ่นน้องๆได้ทราบ และเตรียมตัวในการฝึกงานในปีต่อไป ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรม สร้างสรรค์ความสามัคคีในสาขา ให้กับน้องๆทุกชั้นปี เพื่อเป็นการลดอัตราการลาออกย้ายคณะย้ายสาขา ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย รวมถึงยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะอีกด้วย

โครงการเรียนรู้ ร่วมสร้าง พัฒนาเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

จากพัฒนาการของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมวลชนอย่างก้าวกระโดด ทำให้นักสื่อสารมวลชนต่างต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคสื่อใหม่ สื่อดิจิทัล และการบูรณาการสื่อแบบผสมผสาน อีกทั้งเมื่อสื่อมีการบูรณาการแบบผสมผสานมากยิ่งขึ้น ทำให้นักสื่อสารมวลชนต้องมีทักษะที่หลากหลายรอบด้าน เพื่อให้การนำเสนอเนื้อหามีการพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลายแบบ แต่ยังคงไว้ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือของข่าวสาร ทางสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาการโฆษณา  และสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ จึงจัดโครงการเรียนรู้  ร่วมสร้าง  พัฒนาเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ประยุกต์นำความรู้ด้านศาสตร์และศิลป์ของนักสื่อสารมวลชนเพื่อสื่อสารเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งดำเนินโครงการช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 – กุมภาพันธ์  2561 ณ โรงเรียนเกษมพิทยา และ ชมรมผู้สูงอายุ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 43  มีนบุรี

เทศกาลหนังเมืองมีน ปีที่ 2 ตอน เรื่องเล่าตามรอยพ่อ

เทศกาลหนังเมืองมีน ปีที่ 2 ตอน เรื่องเล่าตามรอยพ่อจัดโดย สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ สำนักงานเขตมีนบุรี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับความกรุณาจาก ห้างเทสโก้โลตัส สาขาสุขาภิบาล 3 ให้ใช้พื้นที่ในการจัดงาน

โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เดชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี อาจารย์บัณฑิต สัตย์เพริศพราย หัวหน้าสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลกล่าวรายงาน

นอกจากงานเทศกาลหนังเมืองมีนจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ว ความพิเศษของปีนี้คือทางเราได้รับเกียรติจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร นำนักเรียน จาก โครงการเครือข่ายความร่วมมือทศภาคี “ศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานคร – อาเซียน” จำนวน 9โรงเรียน ใน 8 สำนักงานเขต สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน โดยทั้ง 9 โรงเรียนโดยนักเรียนจากโครงการดังกล่าวได้ร่วมฉายสารคดีเชิงข่าวในงานทั้งยังได้มาร่วมถ่ายทำภาพข่าวและสกู๊ปรายการพร้อมทั้งเก็บภาพประทับใจภายในงานเทศกาลหนังเมืองมีน ปีที่ 2 ตอนเรื่องเล่าตามรอยพ่ออีกด้วย

นอกจากกิจกรรมฉายภาพยนตร์สั้นผลงานนักศึกษาซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแนวพระราชดำรัสและโครงการตามแนวพระราชดำริ ของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 แล้ว ในปีนี้ทางเราได้รับเกียรติจากสองผู้กำกับชื่อดัง คือ คุณบัณฑิต ทองดี นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และคุณธัญญ์วารินทร์ สุขะพิสิทธิ์ อดีตนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับวงการภาพยนตร์ไทย” อีกด้วย

“เด็กภาพยนตร์” เข้ารับใบเกียรติบัตร ในโครงการ “สร้างสรรค์นวัตกรรมภาษาศิลป์”

 เด็กภาพยนตร์เข้ารับใบเกียรติบัตรกับอ.ประชาพงษ์ สัตยวณิช  ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสัมพันธภาพ จังหวัดสมุทรปราการในโครงการ “สร้างสรรค์นวัตกรรมภาษาศิลป์”

 

นายอภิวัฒน์ มาหา และ นางสาวยุคลรัตน์ เล็กใจซื่อ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้ารับใบเกียรติบัตรกับอ.ประชาพงษ์ สัตยวณิช ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสัมพันธภาพ จังหวัดสมุทรปราการ

เนื่องในโอกาสได้เข้าร่วมอบรมโครงการ “สร้างสรรค์นวัตกรรมภาษาศิลป์” ในส่วนของกิจกรรม”สานฝันภาษาศิลป์” เมื่อวันเสาร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา จัดโดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เด็กภาพยนตร์ ม.เกษมบัณฑิต ติด 1 ใน 12 ทีมประกวดหนังสั้น

 

นักศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในฐานะเป็น 1 ใน 12 ทีมที่จะต้องผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบ ในโครงการประกวดหนังสั้น “6 + 6 ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

“คณะผู้วิจัย คณะนิเทศศาสตร์” ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำภาพยนตร์หนังสั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร และอาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล จากคณะนิเทศศาสตร์ ในฐานะคณะผู้วิจัย ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำภาพยนตร์หนังสั้น ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในการทำวิจัยเรื่อง “ภาพยนตร์เพื่อการสื่อความหมายที่มีผลต่อการรับรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียนไทย” โดยมีคุณเทิดศักดิ์ สุมาลยศักดิ์, คุณพีรภาส สุทธิทองทรัพย์ คุณไกรเทพ จิตตวรากูล และ ว่าที่ ร.ต.ปฐมพงษ์ เอมศรี บุคลากรของคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นทีมงานในการผลิต ทั้งนี้ได้รับความร่วมจากผู้อำนวยการโรงเรียนฯคณาจารย์ น้องๆ นักเรียน จากชุมชนสุเหร่าทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างดี

 Cr.Wattana Charoenchainoppakul (เอี๊ยง วัฒนา เจริญชัยนพกุล)

“เด็ก ภาพยนตร์ นิเทศเกษมบัณฑิต” คว้าภาพยนตร์ดีเด่นเป็นปีที่ 2 จากเวทีการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

นางสาวพรรณิภา แทนจำรัส นักศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

สร้างผลงาน รับรางวัลใหญ่ระดับชาติสาขา “ภาพยนตร์ดีเด่น” จากผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่อง “อีกสามวัน…บุรีรัมย์(THE LITTE BOY)” เข้าร่วมประกวด “รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2559 (Young Thai Artist Award 2016)” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเอสซีจี (SCG Foundation) ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านศิลปะชั้นนำของประเทศ ซึ่งถือเป็นเวทีการประกวดศิลปะสำหรับเยาวชนที่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานระดับสูงในการคัดเลือกผลงานจากคณะกรรมการศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม และผู้ทรงคุณวุฒิ ในทุกสาขา

 

เด็กภาพยนตร์เกษมสานต่อโครงการ “เด็กเอ๋ยเด็กฟิล์ม” ปีที่ 2

เด็กภาพยนตร์เกษมสานต่อโครงการ “เด็กเอ๋ยเด็กฟิล์ม”ปีที่ 2 หลังจากประสบผลสำเร็จเป็นอย่างงดงามเมื่อปีที่แล้ว มาปีนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิเด็กภาพยนตร์เกษมสานต่อโครงการ “เด็กเอ๋ยเด็กฟิล์ม”ปีที่ 2 หลังจากประสบผลสำเร็จเป็นอย่างงดงามเมื่อปีที่แล้ว มาปีนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ได้สานต่อโครงการ“เด็กเอ๋ยเด็กฟิล์ม”ปีที่ 2 ใช้ชื่อตอนว่า “ฟิล์มไงจะใครแหล่ะ” โดยในโครงการได้จัดให้มีการสัมมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับจากการฝึกงานมาถอดบทเรียนให้กับน้องชั้นปี1-3 ได้รับทราบเป็นแนวทางการศึกษาในครั้งต่อไปภายใต้หัวข้อ “การฝึกงาน ได้อะไรมากกว่าที่คิด” และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมายเพื่อเป็นการสร้างความผูกผันกันระหว่างชั้นปี และเป็นการช่วยให้น้องๆปี 1 ที่เพิ่งเข้ามาเรียนในสาขาได้เรียนรู้ ปรับตัวการเข้าสังคมกับพี่ๆได้อย่างดีอีกด้วย โดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 ณเฮฟเว่นแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรีจิทัล ได้สานต่อโครงการ“เด็กเอ๋ยเด็กฟิล์ม”ปีที่ 2 ใช้ชื่อตอนว่า “ฟิล์มไงจะใครแหล่ะ” โดยในโครงการได้จัดให้มีการสัมมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับจากการฝึกงานมาถอดบทเรียนให้กับน้องชั้นปี1-3 ได้รับทราบเป็นแนวทางการศึกษาในครั้งต่อไปภายใต้หัวข้อ “การฝึกงาน ได้อะไรมากกว่าที่คิด” และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมายเพื่อเป็นการสร้างความผูกผันกันระหว่างชั้นปี และเป็นการช่วยให้น้องๆปี 1 ที่เพิ่งเข้ามาเรียนในสาขาได้เรียนรู้ ปรับตัวการเข้าสังคมกับพี่ๆได้อย่างดีอีกด้วย โดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 ณเฮฟเว่นแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี