Category Archives: สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

คณะนิเทศศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยโดยได้เข้าร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “ไข่เค็มดินทะเลนิมาเรียม” และ หัตถศิลป์ดิ้นทอง “บัวนิมิต”

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1 ใน 16 สถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศและเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนกับโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

 

คณะนิเทศศาสตร์ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยโดยได้เข้าร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน “ไข่เค็มดินทะเลนิมาเรียม” และ หัตถศิลป์ดิ้นทอง  “บัวนิมิต” ในส่วนของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้า โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชา การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ร่วมทำงานอย่างเข้มข้นกับชุมชนหนองจอกและนักศึกษาต่างคณะแบบบูรณาการความรู้ที่หลากหลายด้วยประสบการณ์จริงตั้งแต่ปลายปี 2560 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้เข้ามารับฟังการนำเสนอโครงการ โดยมี ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ได้นำเสนอรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ได้อย่างน่าประทับใจ ได้รับความชื่นชมจากผู้บริหารธนาคารออมสินและผู้บริหารมหาวิทยาลัยสร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงมายังคณะนิเทศศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตของเรา

กลับมาอีกครั้ง!! กับงานอบรมถ่ายภาพ โดยสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต “ถ่ายให้ปัง ตังค์ก็ได้” รุ่นที่2

หลังจากครั้งแรกได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนมีกระแสเรียกร้องให้เปิดอีกครั้ง สาขาของเราเลยจัดให้!!

ใครสนใจเรียนพื้นฐานการถ่ายรูป และ อยากรู้ว่าการถ่ายรูปสามารถนำไปต่อยอดทางอาชีพได้อย่างไร

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ฟรีได้ที่  https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeMnDWP-RtnkA0Div…/viewform

แล้วพบกัน 27 มกราคม 2560 นี้ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ MTI Training จัดการอบรมแต่งหน้า

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ MTI Training จัดการอบรมแต่งหน้า เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ณ มหาวิทยลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายให้ปัง ตังค์ก็ได้” ซึ่งจัดโดย สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผ่านพ้นไปแล้วกับงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายให้ปัง ตังค์ก็ได้” ซึ่งจัดโดย สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ภายในงานมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมก็ได้ความรู้เทคนิคเกี่ยวกับการถ่ายภาพ และ พื้นฐานการขายภาพออนไลน์ เพื่อนำไปต่อยอดได้ในอนาคต

ทางสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างสูง และขอขอบคุณผู้บริหารคณะนิเทศศาสตร์ รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้น และหวังว่าในโอกาสต่อๆไปจะได้พบเจอกับน้องๆ และพี่ๆ อีกครัง

แล้วพบกันครับ

#PRKBU #PRKASEM #NITHEDKASEM #NITHEDKBU #COMMARTSKBU

“นักศึกษานิเทศ พีอาร์ จัดงาน Confident of life ณ ม.เกษมฯ ร่มเกล้า”

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้จัดงาน Confident of life “มหาวิทยาลัยปลอดภัย มั่นใจไม่เกิดอุบัติเหตุ” ภายใต้โครงการ “ถนนปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอุบัติเหตุปี 7” ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เพื่อสรุปผลของการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยที่ร่วมกับ สคอ. และโรงเรียนมีนประสาทวิทยา

โดยบรรยากาศภายในงานนอกจากการสรุปผลของการดำเนินโครงการ “ถนนปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอุบัติเหตุปี 7” แล้วนั้น ยังได้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรโดยคุณพรหมมินทร์ กัญธยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ให้กับน้องๆ ทีม “Save your life gen 1” ตัวแทนโรงเรียนมีนประสาทวิทยา จำนวน 6 คน ที่ได้เป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรม “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” ภายใต้โครงการฯ เป็นอย่างดี

“นักศึกษานิเทศฯพีอาร์ ม.เกษมฯร่วมสร้างสรรค์ความดีสู่น้องพรตพิทยพยัต”

เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดโครงการบริการวิชาการ PR สร้างสรรค์ สังคมยั่งยืน ปี2559 ในตอนที่มีชื่อว่า “Two Hands One Heart แค่ทำคือความดี” ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สิริวิมล ปัณณราช อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในหัวข้อ “ทำดีเพื่อพ่อ ร่วมกันทำริบบิ้น ด้วยสองมือหนึ่งใจ” ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

ซึ่งในกิจกรรมนี้มุ่งเน้นทางด้านการทำความดีและเป็นการปลูกฝังในน้องๆรู้จักการทำดีในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำดีต่อตนเอง ผู้อื่น หรือสังคม โดยได้ร่วมใจกันทำริบบิ้น และริบบิ้นส่วนหนึ่งได้มอบให้แก่ตนเอง และโรงเรียน อีกส่วนหนึ่งมอบให้แก่ทางทีมงานเพื่อนำไปแจกต่อที่ตลาดนัด ปตท. นับว่าเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยนำหลักคำสอนของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมและได้มุ่งเน้นทางด้านการทำความดีเป็นพิเศษ

ภายในงานได้เชิญศิลปิน 4 หนุ่มหล่อเจ้าเสน่ห์แห่งวงการบันเทิงนั้นก็คือ คุณต้า มาสเตอร์คีย์ จากสังกัดทีวีธันเดอร์,คุณแจ็คกี้ เดอะวอยซ์,คุณไทย ไทย,คุณบี ชยานันทน์ มาร่วมให้ความบันเทิงและสานต่อความดีให้กับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต จำนวนกว่า 300 คน

นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์คว้ารางวัลจากการประกวดผลิตสื่อนวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข

image_3

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลจากการประกวดสื่อนวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ขึ้น ในงานประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร จากผลการตัดสินรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมด้านอนามัยการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ นำเสนอบทความวิชาการในเวที การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.)

13307336_674705709338696_2373171160762511557_n

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชาผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่ง อาจารย์เมธาพร ดอนจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการ เรื่อง สื่อสังคมออนไลน์เครื่องมือเสริมศักยภาพทางการประชาสัมพันธ์ยุค

ดิจิทัล (Social Media: The Effective Tool to Increases Public Relations Potential in the Digital Age) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาการแก่บุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่องต่อไป

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ คร้ารางวัลจากการประกวดในโครงการแข่งขันภาพยนตร์สั้น

13076993_577764945717703_6260834641207746779_n

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจัทัล นายวทัญญู โลมปลา นำทีม Com Arts คร้ารางวัลชนะเลิศ กวาดรางวัลรวม 4 รางวัล จากการประกวดในโครงการแข่งขันภาพยนตร์สั้น Academic Battle ของเครือข่ายนิเทศศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และคณาจารย์ ร่วมศึกษาและถ่ายทอดวิถีชีวิตชาวประมงเกาะช้างผ่านสื่อเว็บไซต์ ภายใต้โครงการการประชาสัมพันธ์รักษ์ศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ ตามรอยวิถีชีวิตชาวเล

12885981_645024992306768_2541019134691041764_o

เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ภายใต้การควบคุมดูแล โดย อาจารย์เมธาพร ดอนจันทร์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาสื่อสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์ และคณะฯ ได้ร่วมเดินทางเพื่อจัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมตามรอยวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน ณ พื้นที่ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ภายใต้โครงการการประชาสัมพันธ์รักษ์ศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ ตามรอยวิถีชีวิตชาวเล โดย