Category Archives: สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร

เอส” กันตพงศ์ พระเอกละครวิกหมอชิต เข้าพบ ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

“เอส” กันตพงศ์ พระเอกละครวิกหมอชิต เข้าพบ ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เนื่องจากมารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร (MCA) และ ขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้โอกาสเพิ่มความรู้ เพื่อต่อยอดในวงการบันเทิง ซึ่งในโอกาสนี้มี ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เดชะชีพ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร (MCA) ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำรายละเอียดในหลักสูตรฯ ดังกล่าว

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.โท) เข้ารับโล่เกียรติยศ ในงาน “สืบสานพระราชปณิธาน สร้างสรรค์งานเพื่อแผ่นดิน”

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร (ป.โท) เข้ารับโล่เกียรติยศ ในงาน “สืบสานพระราชปณิธาน สร้างสรรค์งานเพื่อแผ่นดิน”

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัยความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้ตั้งปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท ในสาขาครูผู้เป็นต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2560 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร (MCA) คณะนิเทศศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บแอพพลิเคชั่น “WEB Application SRRT

สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร (MCA) คณะนิเทศศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บแอพพลิเคชั่น “WEB Application SRRT หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร (MCA) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเว็บแอพพลิเคชั่น “WEB Application SRRT”

 

 

เพื่อสร้างความร่วมมือสำหรับงานบริการวิชาการกับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านสุขภาพของชุมชน ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (WEB Application) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับใช้ในการทำงานเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เพื่อใช้ในการติดต่อ และประสานงาน ให้ความช่วยเหลือคนในชุมชนที่มีภาวะเสี่ยง โดยเน้นด้านสุขภาวะในเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีภาวะโรคเรื้อรัง ในงานนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขศูนย์ 50 เขตบึงกุ่ม โดยผู้เข้าอบรมได้รับมอบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

 

 

งานเสวนาในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของสื่อมวลชนกับการปฎิรูปประเทศ : ช่วยชาติเดินหน้าหรือถอยหลัง?

ผศ.ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต และตัวแทนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร (MCA) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าร่วมรับฟังและเป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการของคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ (สปท.) จัดงานเสวนาในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของสื่อมวลชนกับการปฎิรูปประเทศ : ช่วยชาติเดินหน้า…หรือถอยหลัง…?” ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้มีวิทยากรที่มีชื่อเสียงและสื่อมวลชนหลายแขนงมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย อาทิ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่ 1 ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พลโทวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายโสภณ องค์การณ์ อดีตบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น นายมงคล บางประภา เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นางสาวอัญชิษฐา บุญพรวงศ์ พิธีกรดำเนินรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และคุณกิตติศักดิ์ ตู้ทอง นักศึกษาปริญญาโท (MCA) รับหน้าที่เป็นพิธีกรภายในงาน ทั้งนี้งานเสวนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนหลายแขนง โดยออกอากาศถ่ายทอดสดไปทั่วโลก โดย Plannet TV Channel 8 และสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา (WBTV) ฯลฯ


“น้องบุ๋ม” นศ.ป.โท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต โชว์ความสามารถร้องเพลงในรายการ I Can See Your Voice Thailand.

นางสาวธัญญารัตน์ กลิ่นอุทัย (น้องบุ๋ม) นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร (MCA) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่โชว์ความสามารถร้องเพราะจนถูกใจแก็งค์นักสืบและซุปตาร์มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ นักร้องขวัญใจ ยุค 90 จนสามารถร้อง featuring ในเพลง ไม้วิเศษ ในรายการ I Can See Your Voice Thailand. ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

ท่านสามารถดูเต็มๆ ได้ที่ลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=N5jn3qJ

“คณะผู้วิจัย คณะนิเทศศาสตร์” ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำภาพยนตร์หนังสั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร และอาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล จากคณะนิเทศศาสตร์ ในฐานะคณะผู้วิจัย ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำภาพยนตร์หนังสั้น ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในการทำวิจัยเรื่อง “ภาพยนตร์เพื่อการสื่อความหมายที่มีผลต่อการรับรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียนไทย” โดยมีคุณเทิดศักดิ์ สุมาลยศักดิ์, คุณพีรภาส สุทธิทองทรัพย์ คุณไกรเทพ จิตตวรากูล และ ว่าที่ ร.ต.ปฐมพงษ์ เอมศรี บุคลากรของคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นทีมงานในการผลิต ทั้งนี้ได้รับความร่วมจากผู้อำนวยการโรงเรียนฯคณาจารย์ น้องๆ นักเรียน จากชุมชนสุเหร่าทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างดี

 Cr.Wattana Charoenchainoppakul (เอี๊ยง วัฒนา เจริญชัยนพกุล)

ตัวแทนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นจิตอาสา ณ ศูนย์การเรียนรู้ไฟ-ฟ้า ถนนจันทร์

2

ภาพกิจกรรมจิตอาสาของตัวแทนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ พร้อมด้วย อาจารย์เสริมศักย์ เคลือบทอง จากวิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา ในฐานะวิทยากรให้ความรู้ด้านวิชาการสำหรับน้องๆ เยาวชน จากศูนย์การเรียนรู้ไฟ-ฟ้า ถนนจันทร์ สาธร กรุงเทพฯ ในการสอนแต่งหน้า Cupcake โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ และการกล้าแสดงออกจากเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล ทั้งนี้เด็กๆ ได้รับความรู้ และความสนุกอย่างอบอุ่น พร้อมร่วมรับประทานขนมอร่อยที่แสนสวยจากฝีมือตนเองด้วยความภาคภูมิใจ

4 10

การตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

R5

คณะนิเทศศาสตร์ ได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 คณะฯ มีทั้งหมด 7 หลักสูตร ปริญญาตรี 6 หลักสูตร และปริญญาโท 1 หลักสูตร โดยเริ่มการตรวจประเมินจากสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สรุปผลได้ 2.90 คะแนน สาขาวิชาการโฆษณา สรุปผลได้ 2.74 คะแนน สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ สรุปผลได้ 3.15 คะแนน สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สรุปผลได้ 3.29 คะแนน สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร (ป.โท) สรุปผลได้ 2.27 คะแนน สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย สรุปผลได้ 2.88 คะแนน สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ สรุปผลได้ 3.88 คะแนน

บทความนักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร ปี 2557

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือพ๊อคเก็ตบุ๊คส์ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
นายชวภณ ภักดีโตเจริญ

บทความนศ.ป.โทบริหรสื่อสาร57_ ชวภณ

——————————————————-

พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ของผู้ชมรายการ ทางสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนล ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชนิษฎา ทับทิมประดับ

บทความนศ.ป.โทบริหารสื่อ57_ชนิษฎา

——————————————————-

ปมความขัดแย้ง ความรุนแรง และการรับรู้ของผู้ชมละครโทรทัศน์ไทย
ฐิตากร ธนิกกุล

บทความนศ.ป.โทบริหารสื่อ57_ฐิตากร

——————————————————-

พฤติกรรมการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการเปิดรับสารบนเว็บไซต์บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
สุเทพ เดชะชีพ , ลภัสรดา สิมเสน

บทความนศ.ป.โทบริหารสื่อ57_ลภัสรดา

——————————————————-