Category Archives: กิจการนักศึกษา

นิเทศฯ มกบ. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนม.ปลายกว่า 9 โรงเรียนในเขต กทม. เยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะฯอย่างสนุกสนานและอบอุ่น

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนม.ปลายกว่า 200 คน พร้อมทั้งคณาจารย์ผู้ดูแลจาก 9 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยของคณะฯ

 

ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ – สำนักงานเขตประเวศ ,โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง ,โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ ,โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ ,โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง ,โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร ,โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ,โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา


ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากนักเรียน ตลอดจนรุ่นพี่และคณาจารย์ในคณะฯทุกคนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

โครงการ job Fair ประจำปีการศึกษา 2560

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และบริษัทจัดหางาน จ๊อบ บีเคเค จำกัด จัดงาน Job Fair ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 2 ก.พ.61  ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อเป็นการบริการนักศึกษา   ได้มีโอกาสมีงานทำอย่างรวดเร็วเมื่อสำเร็จการศึกษา ภายในงานมีบริษัทห้างร้านมารับสมัครงานทั้ง Full Time และ Past Time กว่า 20 บริษัท ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่มือสอง ประจำปีการศึกษา 2560

บุหรี่ไม่เพียงก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สูบเพียงอย่างเดียว หากแต่ควันบุหรี่ในบรรยากาศ ยังคงเต็มไปด้วยสารพิษต่างๆที่สามารถเข้าสู่ร่างกายคนที่ไม่สูบได้โดยง่าย และทำลายสุขภาพจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ที่เรียกว่า“ควันบุหรี่มือสอง” ทำให้หญิงตั้งครรภ์ มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์และคลอดบุตร โดยอาจมีอาการครรภ์เป็นพิษ แท้ง คลอดก่อนกำหนด และเกิดอาการไหลตายในเด็กสูงขึ้น มีความเสี่ยงที่ทารกแรกคลอดจะมีน้ำหนักตัวและความยาวน้อยกว่าปกติ พัฒนาการทางสมองช้ากว่าปกติและอาจมีความผิดปกติทางระบบประสาท และระบบความจำ สำหรับเด็กเล็กทำให้เกิดความเจ็บปวดด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ อาจจะมีพัฒนาการของปอดน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ ส่วนผู้ใหญ่ จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ มะเร็งปอดและอวัยวะอื่นๆเพิ่มมากขึ้น


คณะนิเทศศาสตร์ จึงได้จัดโครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ ลดควันบุหรี่มือสอง ประจำปีการศึกษา 2560นี้ ขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ในสถานศึกษา เพื่อสุขภาพของตนเองและบุคคลรอบข้าง โดยให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้ส่งโปสเตอร์รณรงค์ลดควันบุหรี่มือสอง และได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรในงาน โฆษลองของ เมื่อวันที 2 ก.พ.61 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์จึงได้จัด โครงการเรียนรู้ นอกห้องเรียนเส้นทางสู่อาชีพ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เพื่อเป็นการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ให้นักศึกษาสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะนิเทศศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่การหารายได้ระหว่างเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน เป็นการสร้างเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์จึงได้จัด โครงการเรียนรู้ นอกห้องเรียนเส้นทางสู่อาชีพ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ C -KASEM ด้านการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าได้เกิดความใกล้ชิด

โดยให้ศิษย์เก่า ที่ประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง ทั้งทางด้านสื่อสารมวลชนและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้มาประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพ และเปิดรับสมัครการฝึกงาน หรือรับสมัครทำงานนอกเวลาแก่นักศึกษาปัจจุบัน โครงการดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ที่แนะแนวทางการเสริมรายได้พิเศษระหว่างที่ศึกษาอยู่
โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ก.พ.61 ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้มี ศิษย์เก่า บริษัทร้านค้า และชุมชมมาร่วมกิจกรรม ได้มาเปิดบู๊ทรับสมัครงานและจำหน่ายสินค้าของชุมชน โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

“Base on true story” เกษมบัณฑิต เรียนอะไร?

“Base on true story” เกษมบัณฑิต เรียนอะไร?
แต่ไหน แต่ไร หลักการสอนของผมคือ การจำลองสถานการณ์จริง สู่ห้องเรียน ฉะนั้น นักศึกษาของผม จะได้พบกับ ประสบการณ์จริง เหตุการณ์จริง ความกดดันต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แต่ถ้าจบไป ได้ทำสายงานนี้

ผมมั่นใจว่า 4 ปี ที่อยู่กับเรา จะทำให้คุณ อยู่ในโลกเดียวกับผม คือโลกภาพยนตร์ได้แน่นอน เช่นเดียวกับที่รุ่นพี่ที่จบไปแล้ว
งานนี้ก็เช่นกัน ออมสินยุวพัฒน์ โครงการดีๆ จากธนาคารออมสิน สู่เกษมบัณฑิต สู่ 3 คณะ นิเทศ | บริหาร | ‘ถาปัด
ขอบคุณที่ทำให้นศ.ปี1 ภาพยนตร์ ได้เจอของจริง
เพราะงานนี้ “Base on true story”

Cr.อ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย
หัวหน้าสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
การใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและมีความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจำวัน

แต่นักศึกษายังขาดทักษะในการสื่อสารและไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ เพราะการเรียนการสอนยังไม่มุ่งเน้นในการสื่อสารภาษาอย่างแท้จริง ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่ได้ฝึกกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง การไม่ได้ใช้ภาษาหลังการเรียนในชั้นเรียนแล้ว เป็นต้น จากสาเหตุดังกล่าวคณะนิเทศศาสตร์ เห็นว่ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ในการทำกิจกรรมร่วมกับชาวต่างชาติ ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา จะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะภาษอังกฤษเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง นักศึกษาจะมีโอกาสได้กล้าพูดกับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพในศตวรรษที่ 21
คณะนิเทศศาสตร์จึงได้ร่วมกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปะศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 18 ม.ค.61 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 12 คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตร่มเกล้า

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา2560 ตอนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

สังคมไทยจัดว่าเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture diversity) ซึ่งความหลากหลายนี้ครอบคลุมถึงเรื่องชาติพันธุ์ ภาษา ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ศาสนา  ความเชื่อ ความสุข และอยู่ร่วมกันได้ภายใต้ความแตกต่าง การได้เรียนรู้เรื่องราวถึงความเป็นชนชาติไทยนั้น  เป็นเรื่องที่เยาวชนควรจะได้รับทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย

สถานทีแห่งหนึ่งที่เก็บเรื่องราวต่าง ๆที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยที่นักศึกษาควรจะได้ไปศึกษาได้แก่ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของทหารกล้าที่สู้รบเพื่อแผ่นดิน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการทหารและกองทัพไทย เพื่อให้ลูกหลานได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกองทัพไทยเสมอมา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีคณาจารย์และนักศึกษาทีมีความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข ในความแตกต่างนี้ทำให้เกิดช่องว่างในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดทำ  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา2560   ตอนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ      โดยให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะศิลปะศาสตร์  จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องของการเป็นพหุวัฒนธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา   สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ KASEM และ ตามตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกทำบุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการมารยาทงาม แต่งกายดี สร้างวัฒนธรรมคนสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560 ตอนเสริมสร้างบุคลิกภาพกับสถาบันชลาชล

คณะนิเทศศาสตร์   ได้จัด “โครงการมารยาทงาม  แต่งกายดี  สร้างวัฒนธรรมคนสื่อสาร” ขึ้น อย่าต่อเนื่อง เป็นปีที่ 8  เพื่อให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆ และเป็นตัวอย่างอันดีของการสืบสานมารยาทอันดีงานของไทย  และการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบและเหมาะสมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

และเห็นว่าการไว้ทรงผลที่เหมาะสมกับวัย เป็นการเสริมสร้างบุคลิกให้แก่บุคคลอย่างหนึ่ง คณะนิเทศศาสตร์ ได้ร่วมกับ CHALACHOL Academy สถาบันการสอนทำผมรูปแบบใหม่ ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเอาดุษฎีนิพนธ์ของ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล (ผู้ก่อตั้งสถาบัน) สร้างเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล   จึงได้จัดโครงการมาบริการตัดผมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยดำเนินการ 2 ช่วง คือในวันที่  20 ก.ย. 60 และวันที่ 14 ธ.ค.60 ณ ห้อง Exhibition ชั้น 1 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า

โครงการดังกล่าวนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษา   ตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สกอ.และ สมศ.) และเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณสมบัตินักศึกษาตรงตามคุณลักษณะ   C K.A.S.E.M  ตลอดทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก

ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ของชมรมปอม ปอม เชียร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในการแข่งขัน Thailand National Cheerleading Championships 2017 (TNCC2017)

ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์

นายสุริยัน จันไทย PF
นายอภิวัฒน์ มาหา FM
นายอานุรัตน์ ดำรงวีระวิทย์ BC
นางสาวพรรณทิภา ปากะตัง BC
นายวรชาติ อุ่นศรี BC

กับการคว้าแชมป์ 3 สมัยติดต่อกันของชมรมปอม ปอม เชียร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในการแข่งขัน Thailand National Cheerleading Championships 2017 (TNCC2017)
🏆ประเภท Cheerleading รุ่น Cheerleading Division1 อายุ 18 ปีขึ้นไป รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (แชมป์3สมัยติดได้ถ้วยมาครองถาวร)
🏆ประเภท Cheerleading Small Group รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
🏆ประเภท Cheerleading Double รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
🏆ประเภท Cheerleading Solo รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 9 และ 10
🏆ประเภท Basic armmotion รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป เหรียญทองแดง (อันดับที่ 1)
🏆ประเภท Basic Stunts รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป เหรียญทองแดง (อันดับที่ 1)

โครงการมารยาทงาม แต่งกายดี สร้างวัฒนธรรมคนสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560 ตอนเสริมสร้างบุคลิกภาพกับสถาบันชลาชล

คณะนิเทศศาสตร์   ได้จัด “โครงการมารยาทงาม  แต่งกายดี  สร้างวัฒนธรรมคนสื่อสาร” ขึ้น อย่าต่อเนื่อง เป็นปีที่ 8  เพื่อให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆ และเป็นตัวอย่างอันดีของการสืบสานมารยาทอันดีงานของไทย  และการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบและเหมาะสมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และเห็นว่าการไว้ทรงผลที่เหมาะสมกับวัย เป็นการเสริมสร้างบุคลิกให้แก่บุคคลอย่างหนึ่ง คณะนิเทศศาสตร์ ได้ร่วมกับ CHALACHOL Academy สถาบันการสอนทำผมรูปแบบใหม่ ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเอาดุษฎีนิพนธ์ของ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล (ผู้ก่อตั้งสถาบัน) สร้างเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล   จึงได้จัดโครงการมาบริการตัดผมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อวันที่   20      ก.ย. 60  ณ ห้อง Exhibition ชั้น 1 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า

โครงการดังกล่าวนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษา   ตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สกอ.และ สมศ.) และเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณสมบัตินักศึกษาตรงตามคุณลักษณะ   C K.A.S.E.M  ตลอดทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก