Category Archives: สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลการจัดประกวดคลิปวีดิโอเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชม ภายใต้หัวข้อ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” จาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลใหญ่การจัดประกวดคลิปวีดิโอเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชม ภายใต้หัวข้อ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” จาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

การประกวดในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ตลาดต้องชมทั้ง 77 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผ่านการสร้างสรรค์และนำเสนอวิถีชีวิต วิถีการค้าของผู้คนในตลาด แนะนำและเชิญชวนให้มาเที่ยวชมและจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดต้องชม รวมทั้งแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง เพื่อเชื่อมโยงตลาดกับการท่องเที่ยว และสื่อถึงเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็นการขยายช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเชื่อมโยงภาคการค้ากับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มเข็งในทุกมิติ และขับเคลื่อนประเทศชาติตามกลไก “ประชารัฐ” ปัจจุบันได้ส่งเสริมตลาดต้องชมไปแล้วกว่า 151 แห่ง

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ ได้แก่

นางสาวรวิตา เหล็กกล้า นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนักเรียน นักศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานตลาดหลวงปู่ทวด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทีม Whannoy Production นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานตลาดศาลเจ้าโรงทอง จังหวัดอ่างทอง

นางสาวอมร  อินหล่ม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไป  1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานตลาดศาลเจ้าโรงทอง จังหวัดอ่างทอง

และนางสาวพิชญ์สินี รัตนพงศ์ นักศึกษาสาขาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไป ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานตลาดโก้งโค้งบ้านแสงโสม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นอกจากนักศึกษาที่คว้ารางวัลดังกล่าวแล้ว ยังมีบุคลากรคณะนิเทศศาสตร์เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไปด้วย  คือ ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงษ์ เอมศรี จากผลงานตลาดน้ำบึงพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 คว้าเหรียญทองในการแข่งขันเทควันโด้ รายการ WUXI 2018 WORLD TAEKWONDO GRAND SLAM CHAMPIONS SERIES

“จูเนียร์” รามณรงค์ เสวกวิหารี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 คว้าเหรียญทองรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 58 กิโลกรัม ชาย ในการแข่งขันเทควันโด้ รายการ WUXI 2018 WORLD TAEKWONDO GRAND SLAM CHAMPIONS SERIES 🥇🥇🥇ที่เมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล คว้ารางวัลชมเชย อันดับ 1 การประกวดมิวสิควีดิโอชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี TOPLINE DIGITAL CREATOR AWRDS 2017 พร้อมทุนการศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 “ทีมมงคลนี่เปี๊ยกเอง” คว้ารางวัลชมเชย อันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท ในโครงการประกวดมิวสิควีดิโอ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี TOPLINE DIGITAL CREATOR AWRDS 2017 จากผลงานผลิตมิวสิควีดิโอเพลงซังคนคุยใหญ่ ศิลปิน ลูกแพร อุไรพร โดยการประกวดครั้งนี้ บริษัท TOPLINE DIGITAL ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว และมีนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น 136 ทีม จาก 23 สถาบัน ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งด้วยค่ะ

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จัดโครงการคนทีวีรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ปี 2560 ตอน โทรทัศน์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปี 3

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จัดโครงการคนทีวีรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ปี 2560 ตอน โทรทัศน์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปี 3     ซึ่งเป็นโครงการที่มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ในสตูดิโอ โดยได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายองค์กรนักวิชาชีพภายนอกมาร่วมให้ความรู้ถึงทุกตำแหน่งงานของการผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านการพูดคุย และดูการถ่ายทำการผลิตรายการจริงในสถานประกอบการ ซึ่งในปีนี้ทางหลักสูตรได้รับความร่วมมือจากบริษัท True Vision ที่เอื้อเฟือให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในทุกตำแหน่งงานของการผลิตรายการ  นอกจากนี้นักศึกษายังได้ศึกษาข้อมูล และลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบ และผลิตเป็นรายการต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม  ในรายวิชา วท. 306 การออกแบบฉาก แสง และสี อีกด้วย

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2560

นายภูวนาท ภูผางาม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2560 ตามโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาเยาวชนคนเก่งรุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ.61 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กทม.

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนวิทยุ-โทรทัศน์ ปี 9 ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนวิทยุ-โทรทัศน์ ปี 9 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเพท เดชชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ช่วงแรกของงานจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง “YouTube ช่องทางทำเงินของคนทำสื่อ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพยุงศักดิ์ เสริมสันติวาณิช โปรดิวเซอร์ (ช่อง ONE) บริษัท GMM Grammy และ คุณภาณุวัฒน์ ทองหอม ผู้บริหาร เพจ The Nerd Creator

ซึ่งทั้งสองท่านได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างเพจให้ประสบความสำเร็จทั้งช่องทาง YouTube และ Facebook และพัฒนาไปสู่การสร้างอาชีพได้ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ในช่วงท้ายของงานมีการประกาศผลรางวัลรายการโทรทัศน์ภาคนิพนธ์ BC Awards2017 ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ ดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานอีกด้วย

 

นักศึกษาสาขาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน รายการ “The Price is Right Thailand ราคาพารวย”

นักศึกษาสาขาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน รายการ “The Price is Right Thailand ราคาพารวย” เพื่อศึกษาการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังการผลิตรายการในสตูดิโอแบบมืออาชีพ วันจันทร์ที่ 29 มค 61 ตั้งแต่ 8.30 น – 20.00 น.  ทั้งนี้พี่ๆ โปรดิวเซอร์ และทีมงานมาให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการ และยังได้ร่วมเล่นเกม หอบของรางวัลกลับบ้านอีกเพียบ

 
..The Price is Right Thailand gxHoikpdkiเกมโชว์ที่มีจุดเริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และออกอากาศมาต่อเนื่องยาวนานกว่า 43 ปี และยังคงเป็นเกมโชว์อันดับ 1 ขวัญใจอเมริกันชนจนถึงปัจจุบัน
…ออกอากาศ ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 กับ 2 พิธีกร “น้าเน็ก-เกตุเสพสวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา” และ “นุนี กุมพลภักดี” ไอดอลสาวสวยขวัญใจชาวเน็ต จาก สปป.ลาว

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ ดิจิทัล เรียนรู้จากทำงานจากประสบการณ์จริง กับ TRUE 4U

เมื่อวันที่ 1-23 มกราคม 2561 ที่ผ่านนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้เข้าร่วมในโครงการเส้นทางสู่มืออาชีพ ตอน เรียนรู้การผลิตรายการในสตูดิโอ ปี 3 ณ บริษัท ทรู โฟร์ยู สเตชั่น จำกัด ผู้ผลิตรายการ TRUE SELECT ช่อง TRUR 4U โดยพี่ๆ ทีมงานได้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติงานจริงให้การทำงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ซึ่งถ่ายทำในห้องผลิตรายการ (Studio) ตามตำแหน่งหน้าที่อย่างเจาะลึกทุกส่วน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการทำงานจริง และนำความรู้ที่ได้มาผลิตรายการในสตูดิโอของตนเอง

โครงการนี้นับเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ ผสมผสานกับการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้เห็นการทำงานของมืออาชีพในสถานประกอบการภายนอก รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และฝึกทักษะประสบการณ์ในการทำงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จากมืออาชีพให้กับผู้เรียนรู้อย่างแท้จริงอีกด้วย

BC คว้า 2 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย spot วิทยุวันครู ในหัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” เนื่องในโอกาสวันครู จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


นักศึกษาสาขาวิทยุโทรทัศน์และดิจิทัล ได้รับ 2 รางวัลในการประกวดสปอตวิทยุ จากประเภทการแข่งขันประชาชนทั่วไป ในหัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” เนื่องใน “วันครู” ประจำปี ๒๕๖๑ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้สังคมเห็นคุณค่าของครู รวมทั้งสร้างสำนึกในพระคุณของครู


รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ทีมบูชิตา ผลงานชื่อ “เพลงของครู”
นางสาว รวิตา เหล็กกล้า นักศึกษาสาขาวิทยุโทรทัศน์และดิจิทัล ชั้นปีที่ 1
นายวรศิลป์ จำรูญวรเกียรติ นักศึกษาสาขาวิทยุโทรทัศน์และดิจิทัล ชั้นปีที่ 2
นายเมธา เหิงคำแก้ว ศิษย์เก่าสาขาวิทยุโทรทัศน์และดิจิทัล
ติดตามฟังผลงานได้ที่ link https://www.youtube.com/watch?v=Jb4mHpHr1fQ
และรางวัลชมเชย รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีมรุ่งอรุณ ณ นที ผลงานชื่อ “ครูผู้สร้างคน”
นางสาวอมร อินหล่ม นักศึกษาสาขาวิทยุโทรทัศน์และดิจิทัล ชั้นปีที่ 3
นายอนุสรณ์ ทะสุมา นักศึกษาสาขาวิทยุโทรทัศน์และดิจิทัล ชั้นปีที่ 3
นางสาวทิพวรรณ แจ่มจิตต์ ศิษย์เก่าสาขาวิทยุโทรทัศน์และดิจิทัล
ติดตามฟังผลงานได้ที่ link https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QdYYvskefMM

ความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน สาขาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล นำนักศึกษาเปิดโลกการเรียนรู้ส่งเสริมวิถีเกษตรที่ยั่งยืน

สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้เปิดสอนรายวิชา BC.304 RADIO PRODUCTION (การผลิตรายการวิทยุ) เพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้ ได้ลงมือฝึกปฏิบัติการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ จากการลงปฏิบัติหาข้อมูลในสถานที่จริง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา   จึงได้จัดทำโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา BC.304 RADIO PRODUCTION (การผลิตรายการวิทยุ) จำนวน 115 คน ลงทำกิจกรรม ณ  หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย  จังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่ วันที่ 29 กันยายน  – 1 ตุลาคม พ.ศ.  2560  เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านทักษะ และความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ จากประสบ การที่ได้พบเห็น อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาเป็นนักวิทยุโทรทัศน์มืออาชีพ และมีความสัมพันธ์อันดีต่อ และชุมชน ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม มีจิตอาสา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น