Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

กิจกรรม “ดื่มนม ชมบอล: ปลอดเหล้า ปลอดพนัน”

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ สสส. เดินรณรงค์เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2018 รอบ 8 ทีมสุดท้าย กับกิจกรรม “ดื่มนม ชมบอล: ปลอดเหล้า ปลอดพนัน” ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง C-101 อาคารหอพัก C (อาคารพิชาญเกษม) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณบดีคณะนิเทศศาสตร์เปิดงานและร่วมเดินขบวนในครั้งนี้ด้วย

“แรกพบดาว” สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์ สานสัมพันธ์น้องพี่

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์ สานสัมพันธ์น้องพี่ เตรียมความพร้อมให้กับน้องใหม่รหัส 61 แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สร้างความสัมพันธ์อันกลมเกลียวและเป็นการอนุรักษ์นักศึกษาให้คงอยู่จนจบการศึกษา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จะมีทั้งการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนอย่างไรให้มีความสุข และต้องเตรียมพร้อมอย่างไรเมื่อต้องเรียนในสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย โดย ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ฝ่ายวางแผนและพัฒนา นอกจากนี้ยังมีนักวิชาชีพสายงานด้านอุตสาหกรรมบันเทิง คุณทรงพน ณ บางช้าง จากสถาบันสอนการแสดงบ้านดารา ซึ่งมีประสบการณ์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง มาให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับสายงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารการแสดง เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาว่าเรียนการแสดงแล้วจบไปทำงานอะไรได้บ้าง หลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเพื่อต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ครอบครัวการแสดงอย่างเป็นทางการ ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีรุ่นพี่ศิษย์เก่าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศที่เกิดขึ้นนั้นอบอุ่นมากยิ่งขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ สตูดิโอ 1 และ 2 ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า

โครงการเปิดบ้านบีซี ประจำปีการศึกษา 2560 ตอน เปิดประตูสู่โลกวิทยุโทรทัศน์

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเรียนการสอนในหลักสูตร  หลักสูตรจำเป็นจะต้องส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จัก  เข้าใจแนวทางการเรียน  การทำงาน  ผ่านการบอกเล่าจากอาจารย์  ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน นอกจากนี้ ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ความรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีมต่อไป โดยการส่งเสริมจะให้นักศึกษาได้ทราบความทันสมัยของเทคโนโลยี  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์งานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ตลอดจนแนวทางการใช้ชีวิตในสถานศึกษา  รวมถึงทิศทางการทำงานในอนาคตหลังจบการศึกษา  โครงการเปิดบ้านบีซี สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ที่จัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ สตูดิโอ 1 คณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมเรียนรู้เข้าใจถึงการเป็นนักวิชาชีพด้านวิทยุและโทรทัศน์ เรียนรู้จากประสบการณ์เรียน การทำงานผ่านการพูดคุยบอกเล่าจากศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน อีจึงเป็นโครงการเพื่อแนะนำ สร้างความเข้าใจในวิชาชีพด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพื่อการเข้าสู่การเป็นนักวิชาชีพในอนาคต ผ่านการพัฒนาและผลักดันศักยภาพของนักศึกษาจากนักวิชาชีพ  ศิษย์เก่า คณาจารย์ และรุ่นพี่ 

หลายหลากตัวตนคนเซลฟี่ (Meta Selfie)”จัดโดยเครือข่ายนิเทศศาสตร์จากสถาบันต่างๆ

สองคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต คือ ผศ.ดร.จักรีรัตน์  แสงวารี และ อาจารย์กรกช  แสนจิตร ได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงผลงานภาพถ่ายในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ“หลายหลากตัวตนคนเซลฟี่ (Meta Selfie)”จัดโดยเครือข่ายนิเทศศาสตร์จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบของการถ่ายภาพของผู้คนที่เซลฟี่ ตามความนิยมในยุคสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน การคัดเลือกผลงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อาจารย์สุมิตรา ขันตยาลงกต นักวิชาการอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ อาจารย์จักรพันธุ์ ณ สงขลา นักวิชาชีพช่างภาพสารคดีคุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พ.ศ.2552จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติและคนไทยที่ร่วมงานเป็นอย่างดี

เครือข่ายนิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6

 

เครือข่ายนิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ (คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม) ประธานเครือข่ายนิเทศศาสตร์เปิดการแข่งขัน

กิจกรรมครั้งนี้มีสถาบันเข้าร่วม 9 สถาบันได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2) มหาวิทยาลัยรังสิต 3) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 4) มหาวิทยาลัยเนชั่น 5) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 6) มหาวิทยาลัยสยาม 7) สถาบันกันตนา 8) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ 9) มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยการแข่งขันมี 3 ประเภท ได้แก่ การประกวดเชียร์ การแข่งขันฟุตซอล และการแข่งขันแชร์บอล ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้

การประกวดเชียร์
รางวัลชนะเลิศได้แก่ มหาวิทยาลัยเนชั่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยรังสิต

การแข่งขันฟุตซอล
รางวัลชนะเลิศได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ครองแชมป์สามปีซ้อน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสยาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การแข่งขันแชร์บอล
รางวัลชนะเลิศได้แก่ มหาวิทยาลัยเนชั่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสยาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีเครือข่ายนิเทศศาสตร์ครั้งนี้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ผู้ร่วมกิจกรรมได้ประโยชน์ทางด้านร่างกาย และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้ความสนุกสนาน ที่สำคัญยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในเครือข่ายนิเทศศาสตร์ การรู้รักสามัคคีนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือร่วมมือกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

เก็บตกภาพกิจกรรม “โฆษลองของ ตอน ตลาดเก่าเข้ากรุง”


นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา ชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดโครงการ “โฆษลองของ ตอน ตลาดเก่าเข้ากรุง” ขึ้น โดยมี ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา /คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากคุณศิริรัตน์ หวังอรุณโรจน์ เจ้าของผลิตภัณฑ์นันท์นภัส ขนมบุหลันดั้นเมฆ ขนมตะลุ่ม จากตลาดคลองสวน 100 ปี มาร่วมงานในวันนี้ด้วย

 


กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมและเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประมวลความรู้ตลอด 4 ปีเพื่อนำมาคิดวิเคราะห์ ในการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา โดยให้นักศึกษาสร้างสรรค์ชิ้นงานผลิตสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ให้กับ ผลิตภัณฑ์จาก ตลาดคลองสวน 100 ปี โดยนักศึกษาจะเลือกสินค้า / ผลิตภัณฑ์ที่สนใจแล้วนำมาออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ใหม่ สื่อโฆษณา ณ จุดซื้อจุดขาย และสติ๊กเกอร์ไลท์ ด้วย

 

“จูเนียร์” คว้าแชมป์เทควันโด้นานาชาติรายการแรกของปี 2017 ได้สวยหรู


    รามณรงค์ เสวกวิหารีย์ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าร่วมแข่งขันเทคควันโด้ระดับนานาชาติ รายการ “U.S.Open Championship 2017” ที่ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา ในรุ่น 54 ก.ก.ชาย โดยสามารถคว้าเหรียญทองของรุ่นดังกล่าวไปได้สำเร็จ หลังจากในรอบชิงชนะเลิศพบกับ ซีซาร์ โลเเมน โรดีเกซ เฮอร์นันเดซ จากเม็กซิโก จูเนียร์โชว์ฟอร์มเยี่ยมชนะไปด้วยคะแนน 34-19

 

สำหรับเส้นทางการคว้าแชมป์ของรามณรงค์ในการแข่งขันรายการนี้ ในรอบต่างๆ มีดังนี้
■ รอบ 64 คน ชนะบาย เนื่องจากเป็นมือวางอันดับ
■ รอบ 32 คน ชนะเซย์ แครีย์ออน จาก เม็กซิโก 28-8
■ รอบ 16 คน ชนะ มาตินเวลล์สมิน จาก เบลเยี่ยม 11-5
■ รอบ 8 คน ชนะ เคลย์ตอน โดสซานโตส จากบราซิล 10-2
■ รอบรองชนะเลิศ ชนะ เเจ๊ค วูลเลย์ ไอร์เเลนด์ 24-4

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ ม.เกษมฯร่วมกับ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ” เทศกาลหนังเมืองมีนปีที่สอง” ตอนเรื่องเล่าตามรอยพ่อ

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ร่วมกับ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงาน
#เทศกาลหนังเมืองมีนปีที่สอ
#ตอนเรื่องเล่าตามรอยพ่อ
ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
เวลา 17.00-23.00น.
ณ ลานแอโรบิก ห้างโลตัสสุขาภิบาล 3

***ภายในงาน พบกับ***
– ภาพยนตร์สั้นผลงานนักเรียน – นักศึกษา ที่ได้รับแรงบัลดาลใจจากพระราชดำรัส และโครงการตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
– นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
– เสวนาจากบุคคลผู้มีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์ไทย
หัวข้อ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับวงการภาพยนตร์ไทย”
– การขับร้องและบรรเลงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์จาก
วงดนตรีของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
– กิจกรรมจำลองกองถ่าย และเกมส์แฟนพันธุ์แท้ทาง
ภาพยนตร์
– การออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม
#Muangminfilmfestival2017
#FilmKbu
#NithedKASEM
#KASEMBUNDITUNIVERSITY

คนเก่งศรีเกษม”จูเนียร์” รามณรงค์ เสวกวิหารี นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ คว้า #เหรียญทอง ในนามทีมชาติศึกเทควันโด้เวียดนามโอเพ่น 2016

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 59  “เจ้าจูเนียร์” รามณรงค์ เสวกวิหารี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด รายการ VTF President Cup 2016 ที่ประเทศเวียดนาม ประเภทเคียวรูกิ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 58 กิโลกรัม ทั้งนี้คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ได้ร่วมแสดงความยินดี

 

“จูเนียร์” โชว์ฟอร์มเจ๋ง คว้าแชมป์เคียวรูกิ เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ตามคาด

“จูเนียร์” รามณรงค์ เสวกวิหารี โชว์ฟอร์มเยี่ยม คว้าเหรียญทองเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภทเคียวรูกิ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 58 กก. ในการแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคมที่ผ่านมา

รามรณรงค์ นับเป็นตัวแทนนักศึกษาสาขาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาเกษมบัณฑิต ที่มีผลการเรียนดี สามารถบริหารจัดการเวลาทั้งการเรียนและการฝึกซ้อมได้เป็นอย่างดี โดยให้ความสำคัญทั้งสองเรื่องอย่างเท่าเทียมกันส่งผลให้ประสบความสำเร็จทั้งการเรียรและการเล่นกีฬาอาชีพที่ตนเองชื่นชอบ

สำหรับผลงานของรามณรงค์ที่น่าสนใจ ได้แก่
– รองแชมป์เทควันโดโลกปี 2015 รุ่นไม่เกิน 54 กก.ชาย ที่ประเทศรัสเซีย
– เหรียญทองแดง รุ่นไม่เกิน 54 กก.ชาย ในการแข่งขัน “เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 17 (ปี 2014)” ที่ประเทศเกาหลีใต้
– เหรียญทอง รุ่นไม่เกิน 54 กก.ชาย ในการแข่งขัน “ซีเกมส์ ครั้งที่ 27 (ปี 2013)” ที่ประเทศเมียนมาร์