คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเข้าร่วมนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม” (GREEN SPIRIT) วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ในหัวข้อ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม” (GREEN SPIRIT) โดยภาพที่จัดแสดง คือภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากนักวิชาการ นักวิชาชีพและศิลปินแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อการพัฒนาอาจารย์และการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์และสร้างความร่วมมืออันดีงามต่อกันในเครือข่ายคณะนิเทศศาสตร์อีกด้วย ทั้งนี้จะมีการจัดแสดงเวลา 10.00 -16.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โครงการสารคดีนอกรั้ว ปี 9 ตอน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน เมืองดาลัด สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมืองดาลัด ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่ง”ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งความรัก เคยเป็นสถานที่พักร้อนของชาวฝรั่งเศส เมื่อครั้งเข้ามายึดครองเวียดนามเป็นอาณานิคมเป็นเวลากว่า 100 ปีมาแล้ว เนื่องจากเป็นเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีเพราะอยู่บนเขาสูง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีสถาปัตยกรรมแบบสมัยเก่าและสมัยใหม่ พร้อมทั้งทิวทัศน์ที่งดงาม

คณะนิเทศศาสตร์ และ ชมรมกระจายเสียงและสร้างสรรค์สื่อ  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรจะได้นำนักศึกษาไปศึกษาหาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อจัดทำเป็นสารคดีและยังเป็นสร้างความคุ้นเคยกับประชาชนชาวเวียดนาม   เป็นการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  อีกทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาได้เสริมสร้างความคิดที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาเป็นนักวิทยุและโทรทัศน์มืออาชีพต่อไป

โครงการสารคดีนอกรั้ว ปี 9  เป็นโครงการต่อเนื่องและอยู่ในแผนกิจกรรมของชมรมกระจายเสียงและสร้างสรรค์สื่อ โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่   9  อยู่ในแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ     กิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติตรงตามเป้าประสงค์ตามคุณลักษณะ   K.A.S.E.M  ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และตามองค์ประกอบที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าร่วมนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ “วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (GREEN LIFESTYLE)

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเข้าร่วมนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ “วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (GREEN LIFESTYLE) วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 จัดแสดงเวลา 10.00 -16.00 น. ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ในหัวข้อ “วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (GREEN LIFESTYLE) โดยภาพที่จัดแสดง คือ ภาพที่ผ่านการคัดเลือกจากนักวิชาการ นักวิชาชีพและศิลปินแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อการพัฒนาอาจารย์และการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์และสร้างความร่วมมืออันดีงามต่อกันในเครือข่ายคณะนิเทศศาสตร์อีกด้วย  ทั้งนี้จะมีการจัดแสดงเวลา 10.00 -16.00 น.  น. ณ Communication Arts Gallery มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

งานสัมมนา “YOUNG DIGITAL CREATOR เปลี่ยนฝัน…ปั้นรายได้” โดยสาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (MD) จับมือกับ OOKBEE

งานสัมมนา “YOUNG DIGITAL CREATOR เปลี่ยนฝัน…ปั้นรายได้” โดยสาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (MD) จับมือกับ OOKBEE บริษัทผู้นำด้าน Digital Publication Platform รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมนำทัพนักเขียนชื่อดังอย่าง “ธัญวลัย” และ”จอยลดา” ตลอดจนครีเอทีฟมากฝีมือจากทีม C Channel มาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์การสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆที่สามารถสร้างรายได้ให้ผู้ผลิตได้อย่างแท้จริง โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่า ได้ทั้งความรู้และได้อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆของวงการดิจิทัลอีกด้วย

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 คว้าเหรียญทองในการแข่งขันเทควันโด้ รายการ WUXI 2018 WORLD TAEKWONDO GRAND SLAM CHAMPIONS SERIES

“จูเนียร์” รามณรงค์ เสวกวิหารี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 คว้าเหรียญทองรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 58 กิโลกรัม ชาย ในการแข่งขันเทควันโด้ รายการ WUXI 2018 WORLD TAEKWONDO GRAND SLAM CHAMPIONS SERIES 🥇🥇🥇ที่เมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ม.ปลาย พร้อมคณาจารย์ จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ม.ปลาย พร้อมคณาจารย์ จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย ในรูปแบบกิจกรรม Nithed KBU Walk Rally ให้น้องๆ นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมที่สนุกและเล่นอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้พื้นฐานสำคัญของการเรียนนิเทศศาสตร์ นอกจากน้องๆ นักเรียนจะได้รับความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมแล้ว ยังได้รับความรู้และสาระดีๆ ของการเรียนรู้พื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์อีกด้วย

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

คณะนิเทศศาสตร์ ได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ บริเวณโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ รดน้ำดำหัวขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่แบบไทยและได้ร่วมรณรงค์การแต่งกายแบบไทย ท่ามกลางบรรยากาศแบบไทยๆ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่เทคนิค เข้ารับ 3 รางวัล จากเวทีการประกวดคลิปวิดีโอ “การเปลี่ยนทัศนคติใหม่ในการบริจาคหนังสือ”

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่เทคนิค คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล นำทีมเจ้าหน้าที่เทคนิค คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รับ 3 รางวัลจากท่านองคมนตรี

อ.วัฒนา เจริญชัยนพกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และเจ้าหน้าที่เทคนิคคณะนิเทศศาสตร์ เข้ารับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 3 รางวัล จากเวทีการประกวดคลิปวิดีโอ
“การเปลี่ยนทัศนคติใหม่ในการบริจาคหนังสือ”


1.รองชนะเลิศอันดับ2 ทีม “เกษมฟิล์ม” ได้แก่ อ.วัฒนา เจริญชัยนพกุล และ อ.เทอดศักดิ์ สุมาลยศักดิ์

2.รางวัลชมเชย ทีม “ครื้นเครงโปรดักชั่น” ได้แก่ นายพีรภาส สุทธิทองทรัพย์ และนายยุทธภูมิ ปิยะตระภูมิ

3.รางวัลPopular Vote ทีม “อิ่มอุ่นภาพยนตร์” ได้แก่ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงศ์ เอมศรี และนายศราวุธ เพ็งสะและ

โดยได้รับเงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรจากศาสตรจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษยายน 25561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ศิลปกรรมศาสตร์กับสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย (1st National Conference on Fine and Applied Arts : Arts & Society and Contemporary Culture)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ศิลปกรรมศาสตร์กับสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย (1st National Conference on Fine and Applied Arts : Arts & Society and Contemporary Culture) โดยมี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพหลักพร้อมอีก 5 เครือข่ายสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ร่วมรับโล่ที่ระลึกในพิธีเปิด โดยมีคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง สำหรับการประชุมวิชาการดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยมีกิจกรรมทั้งการเสวนา การนำเสนอผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์
นับเป็นอีกครั้งที่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ แสดงให้เห็นว่า พันธกิจด้านการวิจัยเป็นอีกพันธกิจหนึ่ง ของคณะนิเทศศาสตร์ที่ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ก็ไม่หยุดนิ่งที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านการสื่อสารให้ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล คว้ารางวัลชมเชย อันดับ 1 การประกวดมิวสิควีดิโอชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี TOPLINE DIGITAL CREATOR AWRDS 2017 พร้อมทุนการศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 “ทีมมงคลนี่เปี๊ยกเอง” คว้ารางวัลชมเชย อันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท ในโครงการประกวดมิวสิควีดิโอ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี TOPLINE DIGITAL CREATOR AWRDS 2017 จากผลงานผลิตมิวสิควีดิโอเพลงซังคนคุยใหญ่ ศิลปิน ลูกแพร อุไรพร โดยการประกวดครั้งนี้ บริษัท TOPLINE DIGITAL ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว และมีนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น 136 ทีม จาก 23 สถาบัน ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งด้วยค่ะ