คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ม.ปลาย พร้อมคณาจารย์ จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดบ้านต้อนรับนักเรียน ม.ปลาย พร้อมคณาจารย์ จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย ในรูปแบบกิจกรรม Nithed KBU Walk Rally ให้น้องๆ นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมที่สนุกและเล่นอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้พื้นฐานสำคัญของการเรียนนิเทศศาสตร์ นอกจากน้องๆ นักเรียนจะได้รับความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมแล้ว ยังได้รับความรู้และสาระดีๆ ของการเรียนรู้พื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์อีกด้วย

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

คณะนิเทศศาสตร์ ได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ บริเวณโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเกษมนครา ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ รดน้ำดำหัวขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่แบบไทยและได้ร่วมรณรงค์การแต่งกายแบบไทย ท่ามกลางบรรยากาศแบบไทยๆ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่เทคนิค เข้ารับ 3 รางวัล จากเวทีการประกวดคลิปวิดีโอ “การเปลี่ยนทัศนคติใหม่ในการบริจาคหนังสือ”

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่เทคนิค คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล นำทีมเจ้าหน้าที่เทคนิค คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รับ 3 รางวัลจากท่านองคมนตรี

อ.วัฒนา เจริญชัยนพกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และเจ้าหน้าที่เทคนิคคณะนิเทศศาสตร์ เข้ารับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 3 รางวัล จากเวทีการประกวดคลิปวิดีโอ
“การเปลี่ยนทัศนคติใหม่ในการบริจาคหนังสือ”


1.รองชนะเลิศอันดับ2 ทีม “เกษมฟิล์ม” ได้แก่ อ.วัฒนา เจริญชัยนพกุล และ อ.เทอดศักดิ์ สุมาลยศักดิ์

2.รางวัลชมเชย ทีม “ครื้นเครงโปรดักชั่น” ได้แก่ นายพีรภาส สุทธิทองทรัพย์ และนายยุทธภูมิ ปิยะตระภูมิ

3.รางวัลPopular Vote ทีม “อิ่มอุ่นภาพยนตร์” ได้แก่ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงศ์ เอมศรี และนายศราวุธ เพ็งสะและ

โดยได้รับเงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรจากศาสตรจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษยายน 25561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

 

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล คว้ารางวัลชมเชย อันดับ 1 การประกวดมิวสิควีดิโอชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี TOPLINE DIGITAL CREATOR AWRDS 2017 พร้อมทุนการศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 “ทีมมงคลนี่เปี๊ยกเอง” คว้ารางวัลชมเชย อันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท ในโครงการประกวดมิวสิควีดิโอ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี TOPLINE DIGITAL CREATOR AWRDS 2017 จากผลงานผลิตมิวสิควีดิโอเพลงซังคนคุยใหญ่ ศิลปิน ลูกแพร อุไรพร โดยการประกวดครั้งนี้ บริษัท TOPLINE DIGITAL ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว และมีนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น 136 ทีม จาก 23 สถาบัน ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งด้วยค่ะ

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จัดโครงการคนทีวีรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ปี 2560 ตอน โทรทัศน์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปี 3

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จัดโครงการคนทีวีรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ปี 2560 ตอน โทรทัศน์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปี 3     ซึ่งเป็นโครงการที่มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ในสตูดิโอ โดยได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายองค์กรนักวิชาชีพภายนอกมาร่วมให้ความรู้ถึงทุกตำแหน่งงานของการผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านการพูดคุย และดูการถ่ายทำการผลิตรายการจริงในสถานประกอบการ ซึ่งในปีนี้ทางหลักสูตรได้รับความร่วมมือจากบริษัท True Vision ที่เอื้อเฟือให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในทุกตำแหน่งงานของการผลิตรายการ  นอกจากนี้นักศึกษายังได้ศึกษาข้อมูล และลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบ และผลิตเป็นรายการต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม  ในรายวิชา วท. 306 การออกแบบฉาก แสง และสี อีกด้วย

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560“ การเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานยุคไทยแลนค์ 4.0”

จากการที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน (AEC)   และจากสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งนโยบายไทยแลนค์ 4.0  ทําให้นักศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  และพร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การเตรียมตัว พร้อมออกไปสู่โลกการทำงาน หรือการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ สําหรับการประกอบอาชีพนั้นนักศึกษาจําเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญทางด้านวิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม

คณะนิเทศศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานในยุคไทยแลนค์ 4.0 จึงได้จัดให้มีโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2560 “ การเตรียมพร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานยุคไทยแลนค์ 4.0” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้ได้รู้ถึงการทำงานด้านสื่อสารมวลชนในยุคไทยแลนค์ 4.0และมีความเป็นสากล สอดคล้องกับการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ NIThed KASEM  ให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา โดยได้เชิญ คุณทัศไนย  เหมือนเสน ผู้ช่วยรองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด มาบรรยายเรื่อง “เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานเพื่อความสำเร็จในยุคไทยแลนค์ 4.0” และตั้งบูธสมัครงานให้กับนักศึกษาที่สนใจ   นอกจากนี้การปัจฉิมนิเทศยังเป็นการเปิดโอกาสให้ นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาได้แสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้อีกด้วย 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2560

นายภูวนาท ภูผางาม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2560 ตามโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาเยาวชนคนเก่งรุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ.61 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กทม.

สาขาวิชาการโฆษณา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เปิดบ้านโฆษณา ตอน สร้างสรรค์สื่ออย่างไรให้โดนใจ” ณ บางกระเจ้า ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ

สาขาวิชาการโฆษณา (AD) นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เปิดบ้านโฆษณา ตอน สร้างสรรค์สื่ออย่างไรให้โดนใจ” ณ บางกระเจ้า ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ

เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและพัฒนาความรู้ ตลอดจนขั้นตอนการทำงานในการผลิตสื่อโฆษณาจากรุ่นพี่ ทำให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และยังเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

คณะนิเทศศาสตร์และสโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์สามัคคี ครั้งที่ 7 ณ อาคารกีฬามหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะนิเทศศาสตร์และสโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์สามัคคี ครั้งที่ 7ณ อาคารกีฬามหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันเสาร์ที่17 ก.พ.61 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันต่างๆ 13 สถาบัน

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนวิทยุ-โทรทัศน์ ปี 9 ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนวิทยุ-โทรทัศน์ ปี 9 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเพท เดชชะชีพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ช่วงแรกของงานจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง “YouTube ช่องทางทำเงินของคนทำสื่อ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพยุงศักดิ์ เสริมสันติวาณิช โปรดิวเซอร์ (ช่อง ONE) บริษัท GMM Grammy และ คุณภาณุวัฒน์ ทองหอม ผู้บริหาร เพจ The Nerd Creator

ซึ่งทั้งสองท่านได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างเพจให้ประสบความสำเร็จทั้งช่องทาง YouTube และ Facebook และพัฒนาไปสู่การสร้างอาชีพได้ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ในช่วงท้ายของงานมีการประกาศผลรางวัลรายการโทรทัศน์ภาคนิพนธ์ BC Awards2017 ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ ดิจิทัล ชั้นปีที่ 4 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานอีกด้วย